COLOFONBeheerder van deze website:

Pandora online is de handelsnaam voor de officiële online winkel voor Pandora-producten. Deze specifieke online is bedoeld voor klanten in België.

De Pandora onlineshop worden beheerd door Pandora Jewellery Belgium NV.

Pandora Jewellery Belgium NV, Kolveniersstraat 6, 2000 Antwerpen België. Btw-nummer: BE 0674 533 248.


Contact:
Voor bestellingen en leveringen naar België
e-mail: [email protected]

Voorwaarden en retourbeleid:

De voorwaarden van Pandora online shop zijn van toepassing op alle bestellingen en leveringen via deze website. Deze voorwaarden beschrijven de rechten van onze klanten, inclusief informatie over garanties en de bedenktijd.


Intellectuele eigendomsrechten:

Alle op deze website gebruikte rechten op foto’s, inclusief auteursrechten, berusten bij Pandora of er zijn door Pandora de licentierechten voor verkregen. Op de door Pandora gemaakte inhoud en werken op deze pagina’s is auteursrecht van toepassing. Voor verveelvoudiging, verwerking, verspreiding en elke andere vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is voorafgaande schriftelijke toestemming van Pandora of de betreffende auteursrechthebbende vereist. Downloads en kopieën van deze pagina’s zijn uitsluitend toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud niet is gemaakt door Pandora online zijn de nodige licenties van auteursrechten van derden verkregen.

Pandora en Pandora zijn in Europa en andere jurisdicties gedeponeerde handelsmerken van Pandora Jewellery Belgium NV

Deze handelsmerken en handelsmerktekens mogen niet in verband worden gebracht met enig product of enige dienst die niet van Pandora online is en mogen niet worden gebruikt op een manier die kan leiden tot verwarring onder klanten van Pandora online of die de goede naam van Pandora kan aantasten of Pandora in diskrediet kan brengen.